Calitativ. Rapid. Eficient

Proiectare

Compania SCPC SA realizeaza toate tipurile de lucrari de proiectare:


A. Arhitectură:

1. Urbanism și amenajarea teritoriului.

2. Arhitectura construcțiilor civile.

3. Arhitectura construcțiilor industriale.

4. Moștenirea arhitectural-istorică.

B. Rezistența construcțiilor:

1. Construcții civile cu structură de rezistență din:

a) Beton armat și zidărie.

b) Metal.

c) Lemn.

2. Construcții industriale și agrozootehnice cu structură de rezistență din:

a) Beton armat și zidărie.

b) Metal.

c) Lemn.

3. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătațiri funciare.

4. Protecția contra proceselor geologice periculoase.

5. Consolidarea construcțiilor.

6. Construcții speciale (porturi maritime, tuneluri etc.).

C. Instalații aferente:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare:

a) Sisteme interioare.

b) Rețele și instalații de epurare.

2. Instalații de gaze.

3. Instalații de încălzire, ventilare și climatizare:

a) Sisteme interioare.

b) Rețele și puncte termice.

c) Surse de căldură primară(cazan, boiler etc.).

4. Instalații electrice:

a) Rețele de înaltă tensiune, transformatoare.

b) Rețele de joasă tensiune, echipament electric.

5. Instalații de automatizare.

6. Instalații de protecție:

a) Contra incendiului, intruziunilor din exterior.

b) Anticoroziunea rețelelor subterane.

7. Instalații de telecomunicație.